Een bedreven kindercoach in Den Haag

De maatschappij is druk en vraagt steeds meer van ons. Ondanks de jonge leeftijd wordt er ook meer en meer van kinderen verlangd en dat terwijl we er ook steeds vaker achter komen dat kinderen veel meer verschillend zijn dan we vroeger dachten. Elk kind heeft op zijn of haar manier aandacht en begeleiding nodig en omdat onze kennis en wetenschap steeds groter is kunnen we dit nu toewijzen aan bijvoorbeeld hoge sensitiviteit en het inmiddels welbekende rugzakje. Kinderen kunnen door coaching meer tot zichzelf komen. Ze worden weerbaarder in de maatschappij, laten dingen makkelijker van zich afglijden en hebben er minder moeite mee om mee te komen met de groep. Dankzij de coaching van een goede kindercoach is dit mogelijk. Een goede kindercoach in Den Haag is Paula Udondek. Vanuit PUG, wat staat voor Paula Udondek Coaching, werkt zij als kindercoach in Den Haag met kinderen van alle leeftijden. Speerpunten daarbij zijn:

  • Authenticiteit
  • Bestaansrecht
  • Empowerment
  • Sociale vaardigheden

Paula Udondek heeft als kindercoach in Den Haag al vele jaren ervaring en zij heeft haar eigen techniek ontwikkeld waarbij ze de kindercoaching inzet met behulp van paarden.

Een kindercoach in Den Haag die met paarden werkt

Paula Udondek werkt als kindercoach in Den Haag onder andere met paarden, waarbij de omgang met paarden zeer effectief werkt bij het visualiseren van omgang met anderen. Paarden reageren heel instinctief. De reactie van paarden weerspiegelt de houding of het gedrag van een kind. Aan de hand daarvan is voor een kind heel duidelijk wat de reactie van een ander persoon kan zijn om het gedrag dat zij vertonen. Juist omdat een paard ook goed reageert op verschillende soorten gedrag is dit voor deze kindercoach in Den Haag een goede reden geweest om paarden in te zetten bij de coaching van kinderen met diverse achtergronden. Het is daarbij overigens niet zo dat het kind op een paard gezet wordt om het te leren rijden. Het gaat om het benaderen van een paard op veilige afstand, zodat een kind zich geen zorgen hoeft te maken, ook als het bang is voor een paard. Ook kinderen met een allergie voor paarden kunnen op veilige afstand deze coaching ondergaan, al is het wel altijd belangrijk om bij de kindercoach in Den Haag te melden dat er sprake is van een bepaalde mate van allergie voor paarden.

Paula Udondek als kindercoach

Ondanks dat Paula Udondek enige landelijke bekendheid geniet, is zij in haar werk als kindercoach in Den Haag op zeer prettige manier toegankelijk voor de coaching van uw kind. Dankzij de methode die zij ontwikkeld heeft wordt een bepaalde mate van benaderbaarheid bereikt bij zowel uw kind als bij de paarden waarmee gewerkt wordt. Juist door deze methodiek ziet een kind letterlijk met eigen ogen wat er precies gebeurt, waardoor sneller een connectie van oorzaak en gevolg kan worden herkend. Iets wat bij kinderen van verschillende leeftijden nog in volle ontwikkeling is. Voordat een traject wordt ingegaan wordt eerst een intake gesprek gehouden. Hierbij is Paula Udondek direct in haar rol van kindercoach in Den Haag erop gericht dat duidelijk wordt wat er precies per kind aan coaching nodig is. Elk kind is anders, dus maatwerk is iets wat zij garandeert in haar werk. De hulpvraag wordt tijdens het intake gesprek vastgesteld en vervolgens worden consulten van een uur ingepland. Na het hele traject wordt de coaching afgerond met een evaluatie. Wilt u zich aanmelden bij Paula Udondek en haar inschakelen als kindercoach in Den Haag? Gaat u dan naar www.paulaudondekcoaching.nl en schrijft u zich in via de website. Hier vindt u tevens meer informatie over het traject en over de tarieven.

Lees meer…